‌چکیده محتوای فایل

عوامل موثر در برنامه ریزی آبیاری قطره ای:
- چنانچه مساحت خیس شده کوچک باشد این خطر هست که اگر سیستم به هر دلیل برای مدتی قطع گردد خاک بیش از اندازه خشک شده و گیاه از این نظر صدمه خواهد دید.
- با مساحت خیس شده کمتر حجم آب ذخیره شده در خاک بخصوص در خاکهای شنی کاهش می یابد. 
- در مورد درختان میوه اگر مساحت خیس شده کوچک باشد ریشه ها در سطح خاک کمتر و در فضای کوچکتری گسترش یافته و لذا گیاه لنگر خود را از دست می دهد، در این وضعیت درختان نمی توانند در مقابل باد مقاومت کنند...

‌فهرست

عوامل موثر در برنامه ریزی
سیستم دو لاترالی به فاصله
رابطه کاهش محصول و شوری آب
نیاز آبشویی با ضریب اطمینان بالاتر
کمبود فصلی آب
عمق خالص آبیاری
مدت زمان آبیاری
ظرفیت سیستم
15 گام اصلی طراحی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید