‌چکیده محتوای فایل

تحقیقات نشان می دهد که اکثر افراد از کم بود وقت آزاد شکایت دارند و درهمین وقت اندک نیز ناچارند به کارهایی بپردازند که علاقه ای به انجام آنها ندارند.یکی از این کارها نظافت محل کار و زندگی است.در آمریکا نظافت خانه و محل کار در ردیف بدترین وظایف روزانه قرار دارد ....

‌فهرست

معرفی
دانش و مهارتهای مورد نیاز
هزینه های اولیه
مزایا
مشکلات
قیمت گذاری
درآمدهای بالقوه
برآورد بازار بالقوه
بهترین شیوه دستیابی به موفقیت
گامهای نخست
فعالیتهای قانونی کسب و کار در خانه
مزایای ایجاد کسب و کار خانگی قانونی
مشاغل غير قانوني
تسهيلات خرد مورد نياز متقاضيان مشاغل خانگي
ضوابط صدور مجوز کسب وکارخانگی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید