‌چکیده محتوای فایل

کاربرد روش سخنرانی زمانی مفید است که : فعالیت اصلی آموزش ارائه اطلاعات باشد.- اطلاعات به جزنزد مدرس جای دیگری در دسترس نیست. اطلاعات فقط برای یاد داری کوتاه مدت مورد توجه باشند.- اشتیاق شدیدی از سوی یادگیرندگان به موضوع وجود دارد.- مقدمه ای برای آغاز فعالیت یادگیری عرضه شود و فعالیت اصلی با روش دیگری دنبال گردد.

‌فهرست

روش سخنرانی
نقش مدرس
نقش یادگیرنده
روش پانل
روش نمایش
روش بارش مغزی/ طوفان فکری
روش مشق و تمرین
راهنمای انتخاب روش های تدریس

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید