‌چکیده محتوای فایل

فكر می‌كنید انعام یك گارسون چقدر می‌تواند باشد؟ 
بستگی به شما دارد ولی ماكزیمم انعام یك گارسون می‌تواند 15 تا 20درصد قیمت غذای میل شده باشد.
در صورتیكه غذای خوب و سرویس خوب ارائه شود.اگر غذا مانده باشد چقدر انعام می‌دهید؟ حال فرض كنید ماكزیمم انعام 15 درصد غذا و مینیمم انعام 0باشد. اگر سرویس ضعیف بود انعام در حد مینیمم خواهد بود . اگر سرویس خوب بود انعام در حد متوسط خواهد بود . اگر سرویس عالی بود انعام ماكزیمم خواهد بود....

‌فهرست

فاز اول: آشنایی با منطق فازی
فاز دوم: آشنایی با هوش مصنوعی
فاز سوم: کاربردهای منطق فازی در هوش مصنوعی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید