‌چکیده محتوای فایل

دستگاه گوارش از لوله گوارش و اعضای مرتبط با آن تشکیل می‌شود. لوله گوارش یک لوله پیچ خورده به طول حدود7 ‌متر است که غذا در حین هضم شدن از آن عبور می‌کند. این لوله شامل دهان، حلق، مری، معده، روده های کوچک و بزرگ، راست روده و مقعد است. اعضای گوارشی مرتبط عبارتند از 3 ‌جفت غده بزاقی، کبد، لوزالمعده و کیسه صفرا...

‌فهرست

آناتومی دستگاه گوارش
دهان
غدد بزاقی
حلق و مری
معده
روده کوچک
روده بزرگ
کبد، کیسه صفرا و لوزالمعده
تصویربرداری سیستم گوارشی
معیار ارزیابی
اشعه مرکزی
منابع

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید