‌چکیده محتوای فایل

خُلق یعنی خوی، طبع، سجیه، عادت، و جمع آن اخلاق است...

‌فهرست

از دیدگاه زبان عامی و فنی
Ethics Theories
اخلاق پزشکی
اصول اساسی اخلاق پزشکی
اخلاق از حرف تا عمل
قطب نمای اخلاق
معمای اخلاق
هدف اخلاقی؟
آیین نامه اخلاق حرفه ای PMI
رابطه بین کدها اخلاقی و قضاوت اخلاقی
محمد (ص) قهرمان اخلاق
اسلام دین اخلاق

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید