‌چکیده محتوای فایل

رسمي بودن:    به مقررات، روشها و مدارك كتبي اطلاق مي گردد كه بموجب آن شرح وظايف، دستورالعملها و فرمانهايي است كه كاركنان واعضاي سازمان بايد آنها را رعايت و اجرا نمايند، مشخص مي شود.
سازمانهاي بزرگ: رسمي تر و مقررات مكتوب 
سازمانهاي كوچك: نظارت مستقيم

‌فهرست

اندازه،چرخه حيات سازمان
هدف
دلايل سازمانها براي رشد
مقايسه سازمانهاي بزرگ و كوچك
پايگاههاي اختيار
مرحله رسمي شدن سازمان
ويژگي سازمان در چهار مرحله از چرخه حيات

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید