‌چکیده محتوای فایل

توجه به عامل زمان و تفکیک آن به دو سطح:
     زمان تاکتیک، که گردش آن بدون توقف و پیوسته است و انجام امور خرد و بی نهایت مولد در حیات یک موسسه، شرکت و سازمان را شامل می شود.
زمان استراتژیک، که گردش آن ناپیوسته است و برای تصمیمات بزرگ و عمده تنظیم می شود، زیربنای آن مکاتب و اصولی است که تفکر انتقادی مداوم را امکان پذیر می سازد؛ لذا به ایجاد یک دوگانگی می انجامد و در یک زمان گذشته و حال با هم حضور می یابند...

‌فهرست

تعریف استراتژی
استراتژی توسعه
مدیریت استراتریک
عناصر مدیریت
رسالات مؤسسه
بیانیه رسالت
اهداف مؤسسه
عوامل مؤثر برتدوین اهداف
ویژگی های مدیریت
نکات مهم در تحلیل فاصله
فرایند برنامه ریزی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید