‌چکیده محتوای فایل

گروه هاي الكترون گيرنده مانند گروه هاي سيانو و كربونيل و همچنين گروه هاي الكترون دهنده مانند متوكسي و دي متيل آمينو موجب پايداري حد واسط راديكالي در كربن مجاور خود مي شوند.
و ... .

‌فهرست

پيوند كربن – كربن (C – C)
رزونانس
واکنش پذيري متفاوت مولکول ها
پايداري حد واسط ها
انرژي پيوند کربن - کربن در شکست همگن و ناهمگن
جهت گزيني رزونانس در واکنش هاي شيميائي
خصلت آروماتيکي و رزونانس
تفسير رفتار مولکول در واکنش

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید