‌چکیده محتوای فایل

منظور از گرایش اقلام بهای تمام شده واکنش هر کدام از اقلام بهای تمام شده است که در قابل تغییرات حجم فعالیت صورت میگیرد...

‌فهرست

تعریف
اقلام ثابت بهای تمام شده
اقلام متغیر بهای تمام شده
اقلام مختلط بهای تمام شده
اقلام نیمه متغیر بهای تمام شده
اقلام نیمه ثابت بهای تمام شده
هزينه هاي نيمه متغير
روش های برآورد اقلام بهای تمام شده
اقلام ثابت
اقلام متغیر
اقلام نیمه متغیر
روش های برآورد اقلام بهای تمام شده
بررسی آثار تغییر استراژی مدیریت
اهرم عملیاتی
نقطه سربه سرنقدی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید