‌چکیده محتوای فایل

در شهرها آنچه که بتواند قطب جاذب عمل کند و یا انچه که مانند کارخانجات صنعتی و یا امور ساختمانی و خدماتی بتواند نیروی کار روستایی را به طرف خود بکشاند وجود نداشت به عبارت دیگر اختلاف سطح زندگی و در آمد بین دوجامعه شهری و روستایی زیاد نبود...

‌فهرست

قاجار
شهر نشینی در دوره جدید
شهرنشینی بطئی
شهرنشینی سریع
برنامه عمرانی اول
برنامه عمرانی دوم
برنامه عمرانی سوم
برنامه عمرانی چهارم
برنامه عمرانی پنجم
برنامه عمرانی اول پس از انقلاب
حاشیه نشینی در ایران
شهروبرنامه ریزی شهری در دوره باستان
دوره تحولات جدید در زمان سلوکیان و اشکانیان
اجزای سه گانه ساخت شهر ها در زمان ساسانیان
نظام طبقاتی موجود درشهرهای زمان ساسانیان
جهت یابی چهار گانه در شهر های زمان ساسانی
قرون متاخر اسلامی
مراحل رشد وتوسعه فضایی شهرهای ایران
بافت پیرامونی؛گسترش شهرک سازی
بافت اقماری؛گسترش ناپیوسته شهر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید