‌چکیده محتوای فایل

در درختان مسن برگ ها دارای دمبرگی به طول 2 تا 3 سانتی متر ، باریک و دراز و عاری از تار و دارای رنگ سبز و  سبز مایل به زرد  و طول آنها 16 تا 25 سانتی متر و عرض 2 تا 5 سانتی متر می باشند . اگر این گونه برگ ها در مقابل نور خورشید قرار گیرند نقاط متعددی در آنها تشخیص داده می شوند که همان کیسه های ترشحی هستند ....

‌فهرست

انواع مهم اکالیپتوس
عملکرد گیاه
محل مناسب رویش
روش کاشت و داشت
دامنه انتشار
مشخصات ريخت شناسي
اختصاصات تشريحي
اسانس اکالیپتوس
نحوه مصرف
نكات احتياطي
استرالیا ناحيه كوهستاني بلوي بزرگ
دلایل ثبت
بررسي اثرات دگرآسيبي

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید