‌چکیده محتوای فایل

نور معمولی متشکل از امواج الکترود مغناطیسی است که در تمام جهات منتشر می شود. اگر در مقابل نور از یک منشور نیکول استفاده شود نور معمولی داخل شده را به دو دسته شعاعی که در صفحات عمود بر هم قطبیده اند تفکیک می کند. یکی از این شعاع ها به خارج از منشور منحرف می گردد و در نتیجه نوری که از منشور عبور می کند قطبیده مسطح خواهد بود.

‌فهرست

فعالیت نوری
قواعد توالی برای تعیین آرایش فضایی
انانتیومر
قوانین فیشر
مولکول با دو مرکز کایرال
شیمی فضایی واکنش ها
واکنش برم با الکن

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید