‌چکیده محتوای فایل

حریق: اكسيداسيون ماده سوختي است به عبارتی تركيب اكسيژن با ماده سوختی است. حريق يا آتش سوزی همراه با دود، نور و حرارت همراه است. گاها اين فعل و انفعالات شيميايی باعث به وجود آمدن انفجار نيز می باشد.
و ... .

‌فهرست

حريق
حرارت
احتراق
نقطه اشتعال
حدود و دامنه آتش
دمای تبخير
اشتعال خود به خود
گرمای خود به خود
محدوده قابل اشتعال
انتقال حرارت

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید