‌چکیده محتوای فایل

قلب آن است كه نويسنده با جابه جا كردن اجزاي يك تركيب وصفي يا اضافي ، تركيب تازه و زيبايي را با معاني جديد به وجود به وجود آورد و به كنار هم قرار دادن اين دو تركيب به كلام خويش ارزش هنري ببخشد . 
مثال : حافظ مظهر روح اعتدال و اعتدال روح اقوام ايراني است ...

‌فهرست

آرايه هاي ادبي
واج آرايي
سجع
ترصيع
انواع جناس
قلب
ملمــع
آرايه هاي معنوي
حس آميزي
تلميح
ايهام تناسب
لــف و نـــشر
تشبيه
مجـــاز
كنايــه

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید