‌چکیده محتوای فایل

هوازدگی، روند در هم شکستن سنگ ها، خاک و کانی ها است. مواد مصنوعی نیز به خوبی این موارد به وسیله تماس با هواکره، زیوگان (همه زندگان یک جا که زیست کره را می سازند) و آب ها دچار هوازدگی می شوند. فرآیند هوازدگی «بدون حرکت» است و به هیچ وجه نباید با فرسایش اشتباه گرفته شود؛ زیرا در فرسایش، سنگ ها و کانی ها به وسیله عواملی همچون آب، یخ، برف، باد، امواج و گرانش جا به جا شده و در جایی دیگر نشست میکنند.

‌فهرست

هوازدگی
هوازدگی فیزیکی
تنش گرمایی
هوازدگی یخ (سرمایی)
امواج دریا و اقیانوس
آزاد شدن فشار
رشد بلور نمک
تأثیرات زیستی بر هوازدگی مکانیکی
هوازدگی زیستی-زمینی-شیمیایی
از هم پاشیدگی و کربنی شدن
هیدراتاسیون
هیدرولیز بر سیلیکات ها و کربنات ها
اکسید شدن
هوازدگی ساختمانی
خاک های به خوبی هوازده شده

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید