‌چکیده محتوای فایل

توصیف حرکت: از یک حالت بسیار قوی اجرا می شودوقدرت حرکت مفصل رانی را به سینه شانه وبالاخره منتقل می شود وشک مخربی رابه هدف وارد می سازد...

‌فهرست

توصیف حرکت
تجزیه وتحلیل حرکت
عمل مفاصل و عضلات در گیر در مرحله اول
عمل مفاصل و عضلات در گیر در مرحله دوم
عضلات درگیر اصلی در فلکشن شانه
تمرین قدرتی
عضلات کمکی در فلکشن شانه
عضلات خنثی کننده در فلکشن شانه
عضلات ثابت کننده در فلکشن شانه
عضلات درگیر اصلی در فلکشن آرنج
عضلات درگیر اصلی در پرونیشن ساعد
عضلات درگیر اصلی در فلکشن ران
عضلات در خنثی کننده اکستنشن زانو
عضلات درگیر اصلی در پلانتار فلکشن

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید