‌چکیده محتوای فایل

کروماتوگرافی گازی یکی از روش‌های کروماتوگرافی است که برای بررسی و جداسازی بسیاری از ترکیبات شیمیایی از داخل یک محلول کاربرد داشته این ترکیبات در مقابل درجه حرارت و بایستی مقاوم باشد. دستگاه گاز کروماتوگرافی بطور عموم جهت حداسازی هیدروکربنهای فرار مورد استفاده قرار گرفته ولی بسیاری از ترکیبات نیمه فرار و غیر فرار که قابل حل شدن در محلولهای شیمیایی هستند نیز با روش گاز کروماتوگرافی تجزیه می گردند.

‌فهرست

کاربرد گاز کروماتوگرافی
اجزاء دستگاه گاز كروماتوگراف
انواع کروماتوگرافی از نظر ستون
برنامه‌‌ريزي دمايي
آشكارساز شعله اي يوني
آشكارساز جذب الكترون
آشكار ساز فتومتري با شعله
آشکار ساز نیتروژن-فسفر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید