‌چکیده محتوای فایل

اگر بتوان استراتژيهاي قبلي را به نحوي تکميل کرد بطوري که فضاي جستجو بسيار کوچکتر از آنچه که هست، گردد در اين صورت مي توانيم بگوييم رفتار الگوريتم کورکورانه نيست...

‌فهرست

جستجوی آگاهانه
استراتژیهای جستجوی آگاهانه
جستجوی اولین بهترین
جستجوی حریصانه
جستجوی A
جستجوی RBFS
جستجوی SMA
جستجوی اصلاح تکراری
الگوریتم تپه نوردی
الگوریتم شبیه سازی حرارت
جستجوی پرتو محلی
الگوریتم ژنتیک

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید