‌چکیده محتوای فایل

اگر جسمی در اثر نیروی وارد بر آن تغییر مکان دهد، گفته می شود که کار انجام شده است ...

‌فهرست

فصل 1 -دما
فصل 2 -سیستمهای ترمودینامیکی ساده
فصل 3 -کار
فصل 4 -گرما و قانون اول ترمودینامیک
فصل 5 -گازهای کامل
فصل 6 -ماشین، یخچال و قانون دوم
فصل 7 -برگشت پذیری و دمای کلوین
فصل 8 -آنتروپی
فصل 9 -مواد خالص
فصل 10 -مکانیک آماری

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید