‌چکیده محتوای فایل

+زبانهای C++ و  جاوا معمولا بصورت سریال اجرا می شوند:
   - از تابع main شروع می کنیم و از اولین خط به صورت ترتیبی اجرا می کنیم.
   - ممکن است برنامه دارای حلقه یا کد شرطی باشد، اما در هر صورت اجرای برنامه قدم به قدم خواهد بود. 
برنامه دارای شروع و پایان است و برنامه به ترتیب دلخواه برنامه نویس اجرا می شود.
+اما محاسبات درون یک صفحه وب بندرت سریال است. صفحه به رخداد هایی مثل کلیک موس یا دکمه ها جواب می دهد....

‌فهرست

Agenda
برنامه های وابسته به رخداد ها
OnLoad & OnUnload
HTML forms
Button Element
Buttons & Functions
Buttons & Windows
Window Example
Window Example Refined
Text Boxes
Read/Write Text Boxes
Text Box Events
Text Box Validation
Validation Example
Text Areas
TEXTAREA Example
JavaScript & Timeouts
Another Timeout Example
Cookies & JavaScript
cookie.js
Cookie Example

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید