‌چکیده محتوای فایل

قطبش: اگر یک موج الکترو مغناطیس را در نظر بگیرید، بردارهای E و B بر هم و جهت انتشار موج عمود هستند. 
به طور قرار دادی جهت قطبش موج را جهت بردار E تعریف می کنند (جهت y).
به صفحه شامل بردار E  و جهت انتشار موج (صفحه xy) صفحه قطبش موج می گویند.

‌فهرست

قطبش
قطبنده
مجذور دامنه
شدت موج
عینک دودی پلورایزد
قطبش دایره ای
توری و طیف
بیناب سنج
توان تفکیک توری

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید