‌چکیده محتوای فایل

برای تعریف کار: حالتی که بزرگی نیرو وارد شده به جسم ثابت باشد.
نیرو × جا به جایی = کار
این رابطه نشان می دهد که اندازه کار به بزرگی نیرو و جا به جایی بستگی دارد.

‌فهرست

انرژی و تبدیل های آن
تعریف کار
آزمایش
انرژی مورد نیاز بدن

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید