‌چکیده محتوای فایل

مراکز ثقل یک کشور شامل پنج حلقه مشروحه ذیل بوده و دوایر متحدالمرکزی می باشند که مجموعاً ساختارهای اصلی قدرت یک کشور را تشکیل می دهند. در تئوری مذکور مراکز ثقل یک کشور همانند اعضای یک بدن قلمداد گردیده و در صورت انهدام هر یک از حلقه ای یاد شده پیکره و کالبد کشور مورد تهاجم فلج گردیده و قادر به ادامه فعالیت و حیات نخواهد بود. در این استراتژی، هدف نهایی دشمن بر این است که کشور مورد تهاجم در ...

‌فهرست

حلقه های استراتژیک واردن
حلقه اول : رهبری ملی کشور هدف
حلقه دوم : تولیدات و محصولات کلیدی
حلقه سوم : سیستم حمل و نقل
حلقه چهارم :جمعیت مردمی و اراده ملی
حقله پنجم : نیروهای عملیاتی و اجرایی

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1396/03/20
بازدید شده توسط 1201 نفر
تعداد دانلود این فایل : 33 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید