‌چکیده محتوای فایل

Ephedrine: اثرات مركزی، فعال شدن سيستم سمپاتيک، درمان شوک ها، درمان تنگی نفس، افزايش فشار خون ( به طور مستقيم نيز گيرنده a,B تحريک مي كند ).
Amphetamine: اثرات مركزی، فعال شدن سيستم سمپاتيک، افزايش هوشياری، كاهش خستگی، كاهش اشتها، سرخوشی ( سوء استفاده دارويي ).
و ... .

‌فهرست

سیستم عصبی
عضلات و غدد
ميانجی های شيميایی
گیرنده های اعصاب محیطی
دارو های كولينرژيكی
دارو های آنتی كولينرژيک
آگونيست های آدرنرژيكی
مهار كننده های سيستم سمپاتيک

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید