‌چکیده محتوای فایل

نقطه ذوب: دمایی است که در آن تبدیل فاز بین جامد و مایع اطفاق می افتد.
دمایی است که در آن بین کریستالهای منظم و جامد و حالت قرار گرفتن شانسی در مایع تعادل وجود دارد.
محدوده نقطه ذوب: اولین نقطه (دمای پایین ) دمایی است که اولین قطره مایع در بین کریستالها تشکیل میشود.
نقطه دوم ( دمای بالا)  دمایی است که کل توده جامد به مایه شفاف تبدیل میشود.

‌فهرست

تعیین نقطه ذوب
تقطییر ساده و جزء به جزء
استخراج
نوبلور کردن
کروماتوگرافی
آنالیز کیفی
آبگیری از سیکلوهگزانول
جانشینی الکتروفیلی آروماتیکی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید