‌چکیده محتوای فایل

مرگ برای بیشتر سلول ها در حالی که برای تقسیم تلاش می کنند یعنی مرگ میتوزی مکانیزم غالبی پس از تابش گیری است. برای برخی سلول ها مرگ سلولی برنامه ریزی شده یا آپوپتوز حائز اهمیت است.
و ... .

‌فهرست

منحنی های بقای سلول
منحنی بقا در شرایط in Vitro
شکل منحنی بقا
مرگ میتوزی و اپوپتوزی
مکانیزم مرگ سلول
سلول های پستانداران
آهنگ دز

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید