‌چکیده محتوای فایل

اگر نيروهاي بين ذرات حلال و نيروهاي بين ذرات  ماده حل شونده از نظر مقدار تقريبا برابر باشد، از اختلاط حلال و حل شونده به هر نسبتي به يكديگر مخلوط همگن حاصل مي شود.
موادي را كه به هر نسبتي در يكديگر حل مي شوند، قابل امتزاج مي گويند. مثل: آب و الكل.

‌فهرست

جداسازی و شناسایی مواد آلی
شناسايي هاليد ها
آزمايشهاي طبقه بندي و تهیه مشتق
آلدهيدها و كتونها
كربوكسيليک اسيدها
فنولها
آمین ها
الکل ها
استر ها
مخلوط ها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید