‌چکیده محتوای فایل

همبستگی به رابطه بین دو یا چند متغیر که قابل تبدیل به کمیت باشند گفته می شود. همبستگی مانند یک بردار دارای اندازه و جهت است.اندازه آن میزان رابطه بین دو متغیر را نشان می دهد و جهت آن رفتار همسو یا عکس دو متغیر را نشان میدهد...

‌فهرست

تعریف همبستگی
نکته
نمودار پراکنش
ضریــــــب هــمبستــــگی
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای
ضریب همبستگی اسپیرمن
ضریب همبستگی لاندا
ضریب همبستگی کرامر و فی
ضریب همبستگی توافقی c

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1399/12/07
بازدید شده توسط 1755 نفر
تعداد دانلود این فایل : 126 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید