‌چکیده محتوای فایل

مدرنیسم ریشه در روشنفکری فلسفه اروپایی قرن هفدهم و هجدهم دارد که منتسب به دکارت،لاک و کانت است.
روشنفکری که غالبا بعنوان (عصر خرد) توصیف می شد،در پی جایگزینی علوم عقلی بجای فئودالیسم و موهوم پرستی بود.
نگاه مدرنیست بر این باور است که "واقعیت عینی و فیزیکی" مورد بحث ما است و در نتیجه هر نگاهی، دیدگاهی از یک چیز (پدیده) اما دیدگاهی متفاوت از آن پدیده (خواه فیل باشد خواه سازمان) است...

‌فهرست

تاثیر مدرنیسم بر نظریه سازمان
دیدگاه نظریه پردازان مدرنیست سازمان
تاثیر دیدگاه مدرن بر تئوری سازمان
نظریۀ عمومی سیستم ها
نظریۀ سیستم های اجتماعی-فنی
نظریۀ اقتضایی
تأثیرات نمادین-تفسیری
نظریۀ ساخت اجتماعی
نظریۀ معنابخشی و وضع واقعیت

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید: برچسب‌ها

منتشر شده در تاریخ: 1396/03/23
بازدید شده توسط 1199 نفر
تعداد دانلود این فایل : 53 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید