‌چکیده محتوای فایل

ديورتيک ها ميتوانند از طريق کاهش آب کلي بدن، ميزان انتشار آمينوگليکوزيدها را کاهش دهند (تشديد سميت دارويي آمينوگليکوزيدها و ليتيوم بدليل افزايش غلظت پلاسمايي آنان

‌فهرست

تداخلات دارويي
تداخلات فارماکوکينتيک
تداخلات بر اساس جذب
انتشار و اتصال دارو
کليرانس متابوليک
عملکرد کليوی
تداخلات فارماکوديناميک
اعمال يا اثرات مخالف يکديگر
اساس اثرات تجمعي
اثرات سينرژيستي
تقويت

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید