‌چکیده محتوای فایل

تعریف ارتباط: کنش و واکنشی است که چگونگی ارسال یک پیام و چگونگی دریافت پیام را معین می‌کند که بصورتهای مختلف کلامی –  رفتاری – ذهنی  ژستها و اطوارها و ....اتفاق می‌افتد و مهمترین خصیصه آن دو سویه بودن است.
هوش هیجانی عبارت است از: توانایی نظارت بر احساسات و هیجانی خود و دیگران،  توانایی تشخیص و تفکیک احساسات خود دیگران.
IQ شامل توانایی ما برای یادگیری ، تفکر منطقی ، انتزاعی می‌شود.
EQ شامل توانایی ما در جهت خود آگاهی هیجانی و اجتماعی می‌شود.

‌فهرست

تعریف مهارت
تعرف زندگی
تعــامل و ارتبــاط
مـولفه هــای هــوش هیجـانی
کنتـرل و افـزایش هوش هیجـانی
ســـــازگاری
امیــدواری و شــاد زیستـن
انتخـاب و تصمیـم گیـری
مسئـولیت پـذیـری و تعهـد
تعییـن اهـداف و بـرنامه ریــزی
کنتــرل استــرس

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1396/03/02
بازدید شده توسط 1410 نفر
تعداد دانلود این فایل : 23 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید