‌چکیده محتوای فایل

در این بخش در مورد واکنش های هتروژن که در سطح کاتالیزوراتفاق می افتد بحث شده است . واکنش های کاتالیز شده ناهمگن  هم از لحاظ نظری وهم از لحاظ کاربردی اهمیت زیادی دارندبیشتر واکنش هایی که در تهیه محصولات صنعتی بکار می روند در ردیف واکنش های کاتالیز شده ناهمگن هستند که ... .

‌فهرست

مقدمه
انواع جذب سطحی گاز روی سطح جامد
هم دماهای جذب سطحی
فرضیات ایزوترم لانگموییر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید