‌چکیده محتوای فایل

امروزه کاربردهای صلح جویانه پرتوهای یونساز در مراکز مختلف صنعتی، پزشکی، کشاورزی و آموزشی و پژوهشی گسترش قابل توجهی داشته و در آینده نیز خواهد داشت.
در حال حاضر بیش از بیست هزار پرتوکار در ایران در شاخه های مختلف با مواد پرتوزا و دستگاه های پرتوساز در یک گستره وسیع فعالیت می نمایند که همواره از سوی پرتو های ناشی از این نوع فعالیت ها در مخاطره می باشند. همچنین افراد غیر پرتو کار نیز ممکن است بدلیل عدم اطلاعات و آموزش کافی، در موارد خاص در معرض این پرتوها قرار گرفته و اثرات ناشی از این اشعه ها باعث بروز بیماری های خاص در آنها گردد.

‌فهرست

فلسفه حفاظت در برابر اشعه
فیزیک پرتوها
برخورد پرتوها با مواد
کمیت ها و یکاها
آشکار سازی پرتوها
اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز
حفاظت در برابر پرتوگیری
بسته بندی، حمل و نقل مواد پرتوزا
استانداردهای پایه حفاظت
کاربرد و حفاظت پرتوهای غیر یونساز
قوانین حفاظت در برابر اشعه

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید