‌چکیده محتوای فایل

اگر دما در هر نقطه مستقل از زمان باشد، سيستم را سيستم پايدار، و یا دائم می ناميم و واژه يک بعدی بدين معنی است كه فقط در يک بعد انتقال حرارت داريم مثلا در جهت محور ها، برای انتقال حرارت دو بعدی فرض بر اين است كه انتقال حرارت دو بعدی می باشد. ولی در واقعيت انتقال حرارت سه بعدی، يعنی در جهت محور ها می باشد ولی برای سادگی انتقال حرارت را يک بعدی فرض می كنيم.

‌فهرست

مقدمه ای بر رسانايی گرما
ضريب هدايت حرارتی
ضريب نفوذ حرارتی
هدايت حرارتی به روش يک بعدی
هدايت سه بعدی
روش تحليل (الگوريتم) مسائل انتقال حرارت
شرایط مرزی و اولیه

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید