‌چکیده محتوای فایل

وزن مخصوص شیری که به طور کامل چربی آن گرفته شده باشد 033/1 تا 035/1 است.
روش تشخیص:
الف: تعیین وزن مخصوص.
ب: تعیین میزان چربی و مقایسه آن با میزان چربی دامداری یا مرکز جمع آوری شیر.
روش اندازه گیری چربی: روش ژربر، میلکوتستر، میلکواسکن، اکومیلک.
و ... .

‌فهرست

روش های تشخیص تقلبات شیر
تقلبات در ترکیبات شیر
تشخیص و تعیین آب افزوده شده به شیر
تشخیص آب نمک در شیر
چربی یا خامه گیری از شیر کامل
شیر باز ساخته یا شیر خشک
آب پنیر
پرمیت در شیر خام
اوره در شیر خام
قند افزوده شده به شیر
چربی جایگزین شده
مواد خنثی کننده
مواد بازدارنده رشد میکروبی
آنتی بیوتیک ها
آب اکسیژنه
فرم الدئید
هیپوکلریت ها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید