‌چکیده محتوای فایل

فرايند صنعتي شدن، موجب استفاده فزاينده از ابزار و ماشين آلات فني شده است. عدم رعايت اصول صحيح در ساخت يا استفاده از وسايل، حوادث ناشي از کار را افزايش داده است...

‌فهرست

تاريخچه ايمني، حفاظت و بهداشت کار
آشنايي با سازمان بين المللي کار
تعريف حادثه ناشي از كار
علل و عوامل دخيل در حوادث ناشي از كار
تقسيم بندي علل بروز حوادث
نظريه هاي مرتبط با حادثه
مدلهاي مرتبط با حوادث
خسارت هاي ناشي از حوادث كار
احتراق
ايمني و حفاظت در مقابل آتش سوزي
طبقه بندي آتش
عوامل ايجاد آتش سوزي
گروههاي اطفاء حريق
ايمني و حفاظت در مقابل برق
شوک الکتريکي و سوختگي
انتخاب تجهيزات برقي
كمكهاي اوليه هنگام برق گرفتگي
عوامل فيزيکي زيان آور محيط کار
تشعشعات و مواد راديو اكتيو
عوامل رواني محيط كار
عوامل شيميايي زيان آور محيط كار
ارگونومی
انواع اطلاعات آنتروپومتری
و...

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید