‌چکیده محتوای فایل

فرآیند انتقال:
1. تماس مستقیم: دو سیال هم جهت از یک سو وارد کنید این دو تا ابتدا پر قدرت هستند.
2. تماس غیر مستقیم: سیال گرم از یک طرف و سیال سرد از طرف مقابل وارد کنیم.

‌فهرست

مبدل های حرارتی
عوامل کاهش افت فشار در پوسته
چگالش یا میعان
جوشش
لوله حرارتی
تشعشع
و ...

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید