‌چکیده محتوای فایل

روش تقطیر:
 این روش نمونه را بعد از مخلوط کردن با یک ماده شیمیایی که دارای نقطه جوش بالاتری نسبت به آب است (تولوئن)، در دستگاه تقطیر حرارت می دهند. آب نمونه پس از تبخیر شدن در ظرفی جداگانه جمع آوری می شود. حرارت دادن تا زمانی ادامه می یابد که حجم مایع جمع آوری شده در طول 15 دقیقه ثابت بماند.
و ... .

‌فهرست

رطوبت مواد کشاورزی و غذایی
روش های اندازه گیری رطوبت
محتوای رطوبت تعادلی
پسماند رطوبتی
معادله هندرسون
معادله چانگ فاوست
فعالیت آبی
پتانسیل آبی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید