‌چکیده محتوای فایل

در فصل اقتصاد و مالی قانون اساسی از اصل 43 تا 55 قانون مذكور درخصوص وضعیت اقتصاد دولتی خصوصی و تعاونی و وضعیت بودجه و امورمالی و خزانه داریکل بحث نموده است. در این قسمت صرفاً اصول مالی و بودجه اشاره می شود....

‌فهرست

مراجع قانونگذاری و تصویب قانون ایران
مراجع تصویب کننده مقررات
اصول اقتصاد و مالی در قانون اساسی
آشنایی با قوانین بودجه کل کشور
مراحل تهیه و تنظیم بودجه کل کشور
احکام بودجه ای و غیربودجه ای
احکام مربوط به دریافتها و درآمدها
احکام مربوط به پرداختها و هزینه ها
انواع دستگاه اجرایی شخصیت حقوقی
توضیحات در خصوص احکام علی الحساب
ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید