‌چکیده محتوای فایل

به طور دقیق واساسی تصمیم بگیرید که چه می خواهید .روشن بودن در این مورد یک شرط اساسی است . پیش از شروع هر کاری اهداف خود را مکتوب کنید...

‌فهرست

چیدن میز
برنامه ریزی از قبل
قانون 20/80
در نظر گرفتن پیامد کارها
شیوه ی الف ب پ ت ث
تمرکز روی اهداف اصلی
عمل کردن به قانون تشخیص ضرورت
فراهم کردن مقدمات کار
باقی ماندن بعنوان یک شاگرد
تقویت استعدادهای منحصر بفرد خود
مشخص نمودن محدودیت های اصلی خود
هربار یک بشکه جلو بروید
تحت فشار گذاشتن خود
به حداکثر رساندن توانمندی های خود
خود را به فعالیت ترغیب کنید
تمرین کردن شیوه تنبلی سازنده
انجام دشوارترین کار در ابتدا
تقسیم کار به قسمت های کوچکتر
وقت بیشتری ایجاد کنید
افزایش سرعت انجام کار
هر بار یک کار مهم انجام دهید

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1399/12/07
بازدید شده توسط 2648 نفر
تعداد دانلود این فایل : 217 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید