‌چکیده محتوای فایل

روش هاي تجزيه‌ اي عمدتا به دو گروه كلاسيک و دستگاهي طبقه‌ بندي مي‌شوند. روش هاي كلاسيک كه گاهي روش هاي شيميايي نیز ناميده مي‌شوند، نسبت به روش هاي دستگاهي از قدمت يک قرن يا بيشتر برخوردارند. به منظور تجزيه‌ هاي كمي، مقداري از آناليت با اندازه‌ گيري هاي وزن‌ سنجي يا تيتر سنجي تعيين مي‌ شود. 
و ... .

‌فهرست

ديفراكتومتري اشعه ايكس
فلوئورساني پرتو ايكس
اسپكتروسكپي جذب اتمي
روش ICP
تجزيه دستگاهي فعال سازي نوتروني
ميكروپروب
سیالات درگیر
روش XRD
روش XRF
روش جذب اتمی
روش فعال سازی نوترونی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید