‌چکیده محتوای فایل

در كليه حريق ها دود توليد مي شود و با دود مقادير مختلفي غبار، گرد، الياف، بخور و بخارات و گازها توأم است. دود مخلوط بسيار درهمي است از توليدات فرار احتراق تركيبات آلي مركب از ذرات بسيار ريز جامد يا مايع كه درون گازها متصاعد و از حريق معلقند. بعضي از ذرات كربن تا 1 ميكرون عرض دارند و برخي ديگر ممكن است تا كمتر از 05/0 ميكرون برسند.

‌فهرست

دود
خطرات جاني دود
خطرات حریق
اثر دود كشي
گازها و بخارات ناشي از حريق
توليدات حريق
چوب، پنبه و روزنامه
فرآورده هاي نفتي
پشم و ابريشم
كره و چربي هاي حيواني
پلاستيک ها
منوکسيد كربن
فسژن
هيدروژن سولفوره
اسيد هيدروسيانيك
اكرولئين
استالدئيد
صدمات ناشي از حرارت حريق
گاز داغ, محيط داغ
ضربت حرارتي
مسموميت

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید