‌چکیده محتوای فایل

پس  از وفات پدر پارسیان ( كوروش كبیر) در سال 529 قبل از میلاد، ماجرای قتل بردیاو بر تخت نشینی مغ مادی به نام گئومات روی داد. مردم و درباریان به علت شباهت او به بردیا او را همان شاهزاده ی هخامنشی در نظر گرفتند. داستان از این قرار بود كه كمبوجیه پسر ارشد كوروش كبیر ، هنگام لشكر كشی به مصر برای جلوگیری از كودتا و قیام برادر كوچكتر خود دستور داد تا او را مخفیانه  به قتل رسانند. اما یكی از نگهبانان متوجه این موضوع شد و یكی از اقوام خود را كه بسیار به بردیا شباهت داشت را از این موضوع با خبر ساخت. او كه یك مغ مادی بود و همچنین كینه ای دیرینه از كوروش كبیر  به خاطر بر كناری مادها از قدرت داشت دست به چنین اقدامی زد و چون كسی از این موضوع اطلاعی نداشت ...

‌فهرست

زندگی نامه
چگونگی رسیدن به حکومت
مخالفت ها
اقدامات
تاسیس سپاه جاویدان
تخت جمشید
کتیبه داریوش درشوش
جنگ داریوش با یونان
وصـیت نامه داریوش هخامنش

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید