‌چکیده محتوای فایل

سيستم های هوشمند:
     - هوشمندی، قابليت دنبال کردن هدف به همان روشی است، که انسان دنبال می کند.
     - يک سيستم هرچه به انسان نزديکتر باشد، هوشمندتر است.
     - سيستم هوشمند، سيستمی است که هدف مشخصی را با کمک حسگر و عملگر تا حصول موفقيت دنبال می نمايد.
     - سيستم هوشمند، می تواند دانش خود را با يادگيری، از طريق تجربه  ويا کسب دانش های جديد افزايش دهد.
     - انسان، يک سيستم هوشمند است. 
     - BI  بايد يک سيستم هوشمند باشد....

‌فهرست

تعريف سيستم هوشمند
ساختار BI
تعريف هوش تجاری -BI
يک کاربرد از BI
دلايل داشتن سيستم های مبتنی بر BI
اهداف BI
اجزای BI
تکنيک های استفاده شده در BI
کيفيت داده
خصوصيات داده های با کيفيت
دسته بندی داده های بدون کيفيت
مشخصات سيستمِِ با داده های بدون کيفيت
اثرداده های بدون کيفيت بر روی سيستم
12قدم جهت تصحيح داده
مراحل کاری پاکسازی داده
دانش
مراحل انجام يک پروژة مهندسی
نقشة راه سيستم های هوش تجاری
ساختار تيم ساخت پروژه

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1399/09/06
بازدید شده توسط 5498 نفر
تعداد دانلود این فایل : 173 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید