‌چکیده محتوای فایل

به هر مفهوم یا هر چیز قابل درکی که بشود با خصوصیات و رفتار مستقل آن را از یک محیط بازشناسی کرد...

‌فهرست

مفاهیم
چرا شی گرایی
متدولوژی
متدلوژی UML
نمودار موارد کاربرد
کلینیک پزشکی
سناریو
دستگاه ATM
مرز سیستم
رابطه بین Use Case
رابطه بین Actor
سیستم تعمیرگاه
شناسایی عوامل
نمودار کلاس
روابط بین کلاس ها
نمودار ترتیب

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید