‌چکیده محتوای فایل

نیروهای الکترواستاتیک: همانطور که در فیزیک خواندیم مواد همنام و غیر همنام به هم دیگر نیروهایی وارد میکنند؛ در مواد همنام یکدیگر را دفع میکنند و در مواد غیر همنام یکدیگر را جذب میکنند. به این نیرو های جاذبه یا دافعه نیرو های الکترواستاتیک می گویند.
و ... .

‌فهرست

انرژی یونش یا یونیزاسیون
ماهیت یون
کاتیون و آنیون ها
پیوند یونی
خصوصیات پیوند یونی
خصلت پیوند یونی
ترکیب یونی
خواص مواد مرکب یونی
یون تک اتمی
یون چند اتمی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید