‌چکیده محتوای فایل

نظریه پردازان رشد چون نمی توانندتمام پیچیدگی های رشد انسان رامورد بررسی قراردهند“هرکدام یکی از ابعاد رشد را مورد مطالعه قرار داه اندنظریه پردازان شناختی ماهیت شناخت وجنبه های مختلف آن رامورد برسی قرار داده اندنظریه پردازان یادگیری به بررسی چگونگی یادگیری اطلاعات و رفتار چه اجتماعی و چه غیراجتماعی پرداخته اند و نظریه پردازان روانکاوی به تحلیل حالات عاطفی وتاثیرآنها بر رفتار انسان رامورد توجه قرارداده اند ...
 

‌فهرست

دیدگاه های روانشناسی رشد
ابعاد بررسی نظریه های رشد
ماهیت انسان
هدف رشد
چگونگی رشدانسان
کنش متقابل ارگانیسم ومحیط
روانشناسان شناختی وروانکاوی
نظریه ی ژان پیاژه درباره ی رشد شناختی

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1399/09/05
بازدید شده توسط 4687 نفر
تعداد دانلود این فایل : 232 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید