‌چکیده محتوای فایل

 خـــوردگي عملي است شيميايي يا الكتـروشيميايي كه بين فلـــزات و محيط اطرافشـان انجام مي شود و موجب فساد و دگرگوني در خواص آنها مي شود.
خسارت ناشي از فساد زنگ زدگي و جلوگيري از آن در آمريكا بالغ بر 10 تا 15 ميليارد دلار در سال برآورد شده است .
خسارات ساليانه ناشي از خوردگي در ژاپن بالغ بر 10 ميليارد دلار برآورد شده است .
و ... .

‌فهرست

خوردگي
خسارات خوردگي
شرايط ايجاد فرآيند خوردگي
واكنش ها ي خوردگي
الكترود هيدروژن
پیل
نام گذاری الکترودها
انواع پیل های آزمایشگاهی
انواع پیل های با الکترود هم نام
پیل های طبیعی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید