‌چکیده محتوای فایل

روش استقرایی:
     آغاز كردن كار با داده هاي موجود و ساختن فرضيه و نظريه اي در اين زمينه. چنانکه (Mill 1843) میگوید: روش استقرایی روشی است که در آن با توجه به داده های موجود و مواردی (case) که از صحت و سقم آنها اطمینان داریم در صدد هستیم تا حقیقتی را تعمیم دهیم.
روش فرضی- قیاسی:
     تنظيم فرضيه در ابتدا، و سپس تهيه طرح تحقيق براي آزمون فرضيه و نتيجه گيري اينكه فرضيه درست بوده يا خير از روي يافته هاي بدست آمده ...

‌فهرست

تحقیق چیست
انواع تحقیق
دو روش اجرای تحقیق
تحقیق علمی و ویژگی های آن
بنیاد های تحقیق علمی
روابط همبستگی – روابط علّی
لزوم آگاهی مدیر از تحقیق
مدیران، محقّقان و مشاوران و ارتباط آنها

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1396/03/12
بازدید شده توسط 855 نفر
تعداد دانلود این فایل : 20 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید